Education Time !!

การศึกษาคือพื้นฐานของความสำเร็จที่เปรียบเสมือนเป็นบันไดที่เป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของชีวิต เพราะเมื่อเราได้รับการศึกษาที่ดั และเหมาะสมย่อมส่งผลให้ตัวเรานั้นสามารถใช้ความรู้ และความสามารถที่เรียนมาเพื่อก่อประโยชน์ให้ตัวเรา และประเทศชาติ

Read More

Education Topic

"เพราะการศึกษาเป็นบันไดก้าวแรกสู่ความสำเร็จ"

การศึกษาต่อในต่างประเทศ

“เรียนรู้ระบบการศึกษาของไทยเพื่อเป็นบันได้ปูทางไปสู่การศึกษาต่อในต่างประเทศ”

การหาความรู้นอกห้องเรียน

“เพราะความรู้นั้นไม่ได้มีแต่ในห้องเรียนบางครี้งการหาความรู้จากนอกห้องเรียนก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะความรู้นั้นเราสามารถหาได้จากทุกสถานที่”

การศึกษาที่ไม่สิ้นสุด

“เพราะการศึกษาไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะว่าเราสามารถศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิต “

Embrace the Near Win

"จงยอมรับภาวะที่เกือบชนะ "

View Detail
 • Teach Teachers how to Create Magic

  จงสอนให้ครูรู้จักวิธีร่ายมนต์

  คริสโตเฟอร์ เอมดิน (Christopher Emdin) คือครูที่มากความสามารถคนหนึ่งที่มีเทคนิคในการสอยราวกับกำลังร่ายมนต์ ด้วยเทคนิคในการดึงเอาความสนใจจากผู้เรียนให้มาสนใจในสิ่งที่สอย และเข้าก็ได้แสดงเทคนิคนั้นใน Ted Talk เพื่อดึงความสนใจของผู้ฟัง

  - Christopher Emdin
 • Success, Failure, and the Drive to Keep Creating

  ความสำเร็จ ความล้มเหลว และแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ต่อไป

  อลิซาเบธ กิลเบิร์ต (Elizabeth Gilbert) นักวิชาการ และนักเขียนชื่อดัง ที่ประสบความสำเร็จกับหนังสือเรื่อง (Eat Pray Love) แต่ในความจริงนั้นเขาถูกปฎิเสธ และล้ม้เหลวมาหลายต่อหลายครั้ง จนเขาได้คนพบสัจธรรมว่า การเป็นครูนั้นต้องสอนอย่างพากเพียร และต้องรักในอาชีพที่ทำ เปรียบเสมือนโรงเรียนคือ”บ้านหลังที่สอง

  - Elizabeth Gilbert
 • Every Kid N”eeds a Champion

  เด็กทุกคนต้องการแชมเปี้ยน

  ริต้า เพียร์สัน (Rita Pierson) ถือว่าเป็นตัวอย่างของครูที่เข้าใจนักเรียน ด้วยประสบการณ์สอยมากถึง 4 ทศวรรษ ด้วยเทคนิคการสอนที่เป็นกันเอง สามารถเข้าถึงจิตใจของนักเรียน โดยริต้าให้คำนิยามว่า การที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้นั้นต้องเรียนในสิ่งที่ชอบกับคนที่ชอบนั้น จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนยิ่งขึ้น ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และผู้สอนนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

   

  - Rita Pierson

Topic Update!

16 Feb

การหาความรู้นอกห้องเรียน

“เพราะความรู้นั้นไม่ได้มีแต่ในห้องเรียนบางครี้งการหาความรู้จากนอกห้องเรียนก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะความรู้นั้นเราสามารถหาได้จากทุกสถานที่”