จัดอันดับการศึกษาของไทยปีล่าสุดเป็นอย่างไร

จัดอันดับการศึกษาของไทยปีล่าสุดเป็นอย่างไร