เพราะเหตุใดการเรียนพิเศษจึงได้รับความนิยมในไทย

เพราะเหตุใดการเรียนพิเศษจึงได้รับความนิยมในไทย