Develop the team again

ทฤษฎีการพัฒนาทีมงาน

ทฤษฎีการพัฒนาทีมงาน คือหนึ่งในสิ่งที่สามารถทำให้ท่านนั้นสามารถพัฒนาตัวเองได้ เพราะเราเชื่อว่าหากเรานั้นสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นโดยเริ่มจากตัวเราเอง