ลำดับมหาลัยที่แพงที่สุดในประเทศไทย

การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนในลำดับสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่สังคมการทำงานอย่างจริงจัง ดังนั้นการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เลือกเรียนคณะที่โดดเด่นเหมาะสมกับตนเองจะทำให้โอกาสในการมมีงานทำง่ายขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการจะเลือกเรียนมหาวิทยาลัยใดนั้นเรื่องของเงินก็เป็นปัจจัยสำคัญไม่น้อยต่อให้ความฝันของตนเองอยากเข้ามหาวิทยาลัยนี้มากแต่กลับมีเงินไม่มากพอก็ไม่สามารถเข้าได้เช่นกัน ลองมาไล่ดูลำดับมหาวิทยาลัยที่แพงที่สุดในประเทศไทยว่ามีที่ไหนกันบ้าง

ไล่ลำดับมหาวิทยาลัยที่ค่าใช้จ่ายแพงที่สุดในประเทศไทย

  1. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือ ABAC เป็นมหาวิทยาลัยในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ประกอบด้วย 2 วิทยาเขตหลักๆ คือ วิทยาเขตหัวหมากและวิทยาเขตสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยังมี 2 ศูนย์การศึกษา 2 City Campus ในเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การศึกษา ACC ACC Campus ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ มีจำนวนศาสตราจารย์มากที่สุดในประเทศไทย อย่างหลักสูตรที่แพงที่สุดคือ Aeronautic Engineering – Multi-crew Pilot ประมาณล้านกว่าบาทต่อเทอม
  2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – จัดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ในประเทศไทย อดีตก่อตั้งในชื่อ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ทีต้องการเน้นตลาดการศึกษาทางด้านการเมืองและกฎหมายให้ประชาชนทั่วไป ก่อนจะมีการเปลี่ยนชื่อในปี 2495 มาเป็นปัจจุบัน ถือว่ามีประวัติศาสตร์ด้านการเมืองมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชาธิปไตย การยึดอำนาจ และอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบันมี 2 วิทยาเขตหลักๆ คือ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ และรังสิต หลักสูตรที่แพงที่สุดคือ Eng. double degree (NSWU) ประมาณ สองแสนกว่าบาทต่อเทอม
  3. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย – เป็นมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ ที่เข้ามาเปิดสาขาเพื่อให้คนไทยได้เรียนกันในประเทศไทย ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อตอนปี 2540 เปิดสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่แพงที่สุดคือ A. ประมาณ 2 แสนบาทต่อเทอม
  4. มหาวิทยาลัยมหิดล – เป็นสถาบันที่มาจากโรงเรียนแพทย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช นามว่า โรงเรียนแพทยากร ก่อตั้งเมื่อปี 2432 ต่อมาในปี 2486 ได้รับการสถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทั่งวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม มหิดล เป็นพระนามของพระบรมราชชนก ใช้แทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรที่แพงที่สุดคือ A. Entertainment Media Production ประมาณ 1.6 แสนบาทต่อเทอม
  5. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย – AIT เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี 2502 ใช้ชื่อว่าโรงเรียนวิศวกรรมสปอ. ก่อนเปลี่ยนเป็นสถาบันอิสระและในชื่ออย่างในปัจจุบันเมื่อปี 2510 เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ หลักสูตรที่แพงที่สุดคือ Eng., B.Sc. ประมาณ 1.5 แสนบาทต่อเทอม