การเรียนภาษาที่ 2

เรียนภาษาที่ 2 เพื่อสร้างทางเลือกในชีวิตใหเมากจึ้น

ด้วยโลกในปัจจุบันมีการเปิดดกว้างทางด้านการสื่อสาร การใช้ชีวิต และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจ การสื่อสาร หรือแม้กระทั่งการเรียนก็ล้วนต้องใช้ภาษาที่2 รองลงมาจากภาษาไทยทั้งนั้น ดังนั้นภาษาที่2 จึงมีความสำคัญมาในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจที่จะใช้ภาษาที่2 นั้นเพราะว่ากลัวคำที่พูดออกมานั้นออกเสียงผิด กลัวที่จะเผชิญหน้าและสนทนากับฝรั่ง และอีกหลากหลายเหตุผลที่ทำให้ทุกคนไม่กล้าและไม่อยากเรียนภาษาที่ 2 ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการเรียนภาษาที่ 2 ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า

การเรียนภาษาที่ 2

 

ความก้าวหน้าด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ภาษาที่ 2

ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

 • เมื่อคุณสามารถใช้ภาษาที่2 ได้นั้นคุณจะมีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติ ไม่ว่าคุณจะทำงานในสายงานไหนทุกสายอาชีพคุณสามารถใช้ภาษาที่2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองได้ถึง 50%
 • คุณจะได้รับโอกาสปรับตำแหน่งในสายงานของคุณมากขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • คุณสามารถสื่อสารสื่อสารภาษาที่2 ได้อย่างคล่องแคล่วกับนักธุรกิจเพื่อพัฒนางานของตนเอง

ความก้าวหน้าด้านการศึกษา

 • เมื่อคุณได้เรียนระดับที่สูงขึ้นภาษาที่2 สำคัญมากในการเรียน คุณจะสามารถเข้าถึงการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษาได้ง่ายมากขึ้น
 • คุณจะสามารถหาข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าได้มากยิ่งขึ้น
 • สามารถใช้ประโยชน์ด้านภาษากับทางสื่อโซเชียลได้มากยิ่งขึ้น

ความก้าวหน้าด้านการท่องเที่ยวและเดินทางในต่างประเทศ

 • เมื่อคุณเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคุณจะรู้สึกว่าคนที่เห็นว่าคุณนั้นใช้ภาษาที่2 ได้คือคนที่มีความรู้รอบด้านและเป็นคนเก่ง
 • เมื่อคุณเดินทางหรือไปเที่ยวต่างประเทศคุณจะไม่หลงทางเพราะคุณสามารถสื่อสารและดูแผนที่ที่เป็นภาษาที่2 ได้

 

ประโยชน์ของการใช้ภาษาที่2

 1. การเรียนภาษาที่2 ช่วยให้กล้ามเนื้อสมองได้ทำงานได้ดีขึ้น เพราะการเรียนภาษาที่2 นั้นจะช่วยฝึกการจดจำไปเรื่อยๆ เพราะภาษาคือการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ
 2. ช่วยป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์ การเรียนภาษาที่2 นั้นจะมีผลที่ช่วยฝึกสมองเวลาที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ คนส่วนใหญ่ที่พูดได้แค่ภาษาเดียวนั้นจะเป็นอัลไซเมอร์เร็วกว่าคนอื่นๆ ที่มีความสามารถพูดได้หลายภาษา
 3. มีทักษะในการใช้ภาษามากขึ้น การที่คุณมีภาษาที่2 คุณสามารถทำความเข้าใจในภาษาทั้งสองได้ในเวลาเดียวกัน
 4. มีทักษะในการสังเกตและการประมวลผลได้ดีกว่าคนทั่วไป เช่น เวลาได้รับเอกสารภาษาอังกฤษหรือภาษาที่2 คุณสามารถแปลภาษาได้เลย โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการแปลภาษา
 5. มีทักษะในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด หรือการอ่านได้มากกว่าคนที่ใช้ภาษาเดียว