การศึกษาภาคบังคับ

ไขข้อสงสัย การศึกษาภาคบังคับ คืออะไร ?

‘การศึกษาภาคบังคับ’ คือ กฎหมายที่กำหนดให้ เด็กและเยาวชนในประเทศนั้นๆ ต้องได้รับการศึกษาในขั้นต่ำตามกำหนดและทางภาครัฐก็จะต้องมีการจัดหาสถานศึกษาให้ เช่น การเลือกเรียนสถานศึกษาใกล้บ้าน เป็นต้น โดยประเทศในบางประเทศการศึกษาที่บ้าน ก็สามารถเป็นการศึกษาภาคบังคับซึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย ได้เช่นเดียวกัน

การศึกษาภาคบังคับ แห่งประเทศไทย

โดยการศึกษาภาคบังคับ ณ โรงเรียนประถมศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศ ได้สร้างความตกลง ในหลักอันเป็นสิทธิมนุษย์ชนสากล ค.ศ. 1948 โดยประเทศทั้งหลายในโลกส่วนใหญ่ ต่างบัญญัติกฎหมายเพื่อให้ได้มีการศึกษาภาคบังคับแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศ อย่างต่ำสุด คือ ในระดับชั้นประถมศึกษา อีกทั้งยังเกิดความพยายามมากยิ่งขึ้น ในการจะพยายามผลักดันให้ขยายไปถึงในระดับมัธยมศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตเด็กๆ ให้ดีขึ้น จนเจริญเติบโตไปกลายเป็นผู้ใหญ่ดีมีคุณภาพของสังคม

ประโยชน์ของการศึกษาภาคบังคับ ได้แก่

การศึกษาภาคบังคับ
การศึกษาภาคบังคับ

ย้อนไปในอดีตอันแสนยาวนาน ก่อนจะเกิดการศึกษาภาคบังคับขึ้นมา เด็กๆและเยาวชน มักได้เรียนรู้ทักษะอาชีพของผู้ปกครองเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเอง โดยการศึกษาภาคบังคับ จะแนะนำงานในอาชีพอื่นๆ ที่เด็กๆ สามารถเรียนได้และมีความชอบ มีความถนัดในส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น วิชาคณิตศาสตร์ สามารถนำพาเด็กๆ ไปยังอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ได้ หรือวิชาชีววิทยาก็สามารถนำพาเด็กๆ ไปยังอาชีพทางด้านการแพทย์ได้ เป็นต้น

ป้องกัน , ปราบปราม , ขัดขวางการใช้แรงงานเด็ก

จุดมุ่งหมายอีกหนึ่งประการของการบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ คือ การลดจำนวนกลุ่มเด็กอันธพาลตามท้องถนน เพราะไม่มีอะไรทำ หรือไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรดี ซึ่งพ่วงประโยชน์ในการช่วยลดปัญหาสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

หากแต่สำหรับในประเทศไทย การศึกษาภาคบังคับก็ควรมีความยืดหยุ่นให้แก่ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ เลือกช่วงชั้น ทำให้ครอบครัวสามารถตัดสินใจได้ว่า ควรให้เด็กได้รับการศึกษาเมื่อไหร่ โดยไม่เป็นปัญหาขัดแย้งต่อสภาวะการครองชีพของครอบครัว ซึ่งน่าจะดีกว่าการกำหนดเจาะจงไปว่าจะต้องเริ่มที่อนุบาลเมื่อมีอายุ 4 ปีเท่านั้น

นอกจากนี้การศึกษาภาคบังคับ เพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดว่าเป็นข้อกำหนดอันต่ำมาก เพราะนักเรียนยังไม่มีความรู้มากพอ ซึ่งจะไปประกอบอาชีพต่อยอดเลี้ยงตัวในอนาคต นอกจากนี้ก็ยังไม่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ตลอดจนการสื่อสารกับบุคคลอื่น ก็จำเป็นต้องใช้ความสามารถในการอ่าน – เขียนด้วยความชำนาญ ซึ่งเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็อาจยังไม่แข็งแรงพอ แต่ถ้าการศึกษาภาคบังคับเปลี่ยนมาให้เรียนจบมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 เป็นอย่างน้อย ก็น่าจะกลายมาเป็นประโยชน์แก่เด็กมากขึ้น จึงน่าจะกลายมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่มีความสำคัญของครอบครัวเด็ก เพราะกลายมาเป็นปัจจัยที่เหมาะสมแก่สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวมากที่สุดนั่นเอง