education safe

การศึกษาภาคบังคับ

เรียนกันมาทั้งชีวิต เคยสงสัยกันใหมว่าทำไมแต่ละคนนั้น ต้องผ่าน การศึกษาภาคบังคับ กันมาหมดแล้ว มาดูกันว่าแท้จริง แล้ว การศึกษาภาคบังคับ นั้นคืออะไรกันแนกห่