เรียนรู้ระบบอิสลามกับระบบการศึกษาเป็นอย่างไร

อิสลามกับระบบการศึกษาเป็นอย่างไร             อิสลามกับระบบการศึกษา การศึกษาในอิสลามนั้นไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์หรือทักษะจากชนรุ่นหนึ่งไปยังชนอีกรุ่นหนึ่งเท่านั้น  แต่ระบบการศึกษาของอิสลามนั้นมีความหมายที่กว้างขวางและครอบคลุมทุกด้าน ถือได้ว่าอิสลามนั้นมองว่า การศึกษาเป็นกระบวนการที่อบรมบ่มเพาะสติปัญญา ร่างกายและจิตวิญญาณ เพื่อผลิตมนุษย์ที่สมบูรณ์กันเลยทีเดียว     การศึกษาในอิสลามจะมีความหมายที่ครอบคลุมดังต่อไปนี้ ดัรบียะฮ์ หมายถึง การอบรม และการขัดเกลาจิตใจ ตะอ์ลีม หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ทั้งความรู้ทางสาสนาและความรู้ทางโลก ตะอ์ดีบ หมายถึง การอบรมบ่มนิสัยให้มีซึ่งคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงระเบียบวินัย      การศึกษาของอิสลามนั้นถือว่าจะมีลักษณะที่เฉพาะครอบคลุมดังนี้ เป็นการศึกษาตลอดชีพ เป็นการพัฒนาทุกส่วนของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิญญาณ สติปัญญา ร่างกาย และสังคม เป็นการสนองตอบวัตถุประสงค์ของการสร้างมนุษย์ ตามความเชื่อของอิสลาม นั้นคือเพื่อเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นตัวแทนของพระองค์บนผืนแผ่นดิน …

มีอะไรเป็นสาเหตุให้เด็กไทยอ่านหนังสือลดลง

อะไรเป็นสาเหตุให้เด็กไทยอ่านหนังสือลดลง                หลายๆคนคงได้ยินเรื่องที่น่าตกใจ ว่าทำไมเด็กไทยนั้นอ่านหนังสือกันน้อยลง เมื่อมีการสำรวจค้นพบว่า ค่าเฉลี่ยของเด็กในประเทศไทยนั้น มีค่าเฉลี่ยที่อ่านหนังสือน้อยลงเป็นอย่างมาก  จริงๆแล้วการศึกษาไทยนั้นก็ได้มีการสนับสนุนให้เด็กไทยได้อ่านหนังสือกันมากขึ้น ทั้งสื่อโฆษณามากมายที่เกี่ยวกับหนังสือ หรือห้องสมุดต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย  แม้กระทั่งห้องสมุดออนไลน์ที่สามารถทำให้เด็กๆหรือแม้กระทั้งทุกเพศ ทุกวัย สามรถเข้าถึงและเลือกที่จะอ่านได้ตลอดเวลาที่ไม่จำกัด  หรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กๆมากขึ้น  ในปัจจุบันคาดการณ์กันได้ว่า เทคโนโลยีต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายการอ่านหนังสือของเด็กไทยนั้นจึงถูกแทนที่ด้วย โทรศัพท์  โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์  อาจจะเป็นสาเหตุให้เด็กไทยเลือกที่จะสนใจสิ่งเหล่านี้มากกว่าหนังสือ หรือจะเป็นเพราะค่านิยมแบบผิดๆที่มีมาในตอนหลังว่า ที่ปลูกฝังให้เด็กๆรู้สึกว่า การอ่านหนังสือนั้นค่อนข้างที่จะล้าสมัย แท็บเล็ต เป็นสิ่งที่ดีกว่า เห็นได้จากในหลายๆ โรงเรียนที่มีการแจกแท็บเล็ตเพื่อใช้ในการศึกษา หรือในมหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัย ที่มีการแจกไอแพดเพื่อใช้ในการศึกษาเช่นกัน การอ่านหนังสือของเด็กไทยที่น้อยลงนั้นอาจจะโทษเพียงการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมของสังคมอย่างเดียวคงไม่ได้ บางทีเด็กก็อาจที่จะมีพฤติกรรมที่เลียนแบบเป็นอันดับแรก นั้นคือ พฤติกรรมของผู้ใหญ่ในครอบครัว เนื่องจากในสภาวะของสังคมตอนนี้นั้นมีการเกิดช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก เนื่องจากสิ่งต่างๆที่เข้ามาจูงใจเด็กนั้นมีมากกว่า และใกล้ตัวกว่า สิ่งเหล่านี้อาจเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เด็กไทยนั้นมีการอ่านหนังสือที่ลดน้อยลงไปมาก ไม่ใช่แค่เพียงเด็กไทยเท่านั้น คนไทยเองก็อ่านหนังสือน้อยลงเช่นกัน …

 เรียนรู้การศึกษาในประเทศอินเดีย

การศึกษาในประเทศอินเดียการศึกษาในประเทศอินเดียอุตสาหกรรมการศึกษาของอินเดียมีบทบาทต่อการปลูกฝังหลักฆารวาสนิยม (Secularism) และหลักประชาธิปไตย ซึ่งจะมีการประกอบด้วยความเข้าใจ ในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของมนุษย์ (Egalitarianism)  และรวมถึงการยึดมั่นในความยุติธรรม ทัศนคติดังกล่าวทำให้ระบบการศึกษาของอินเดียนั้นได้รับการสนับสนุนจากรับบาลของอินเดียเพื่อที่จะต้องการให้อินเดียมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพทัดเทียมกับบุคลากรในประเทศอื่นๆ เพราะเหตุนี้อินเดียจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีเครือข่ายการศึกษาใหญ่ที่สุดในโลก     หลักสูตรการศึกษาในประเทศอินเดีย หลักสูตรของระบบการศึกษาในประเทศอินเดียนั้น จะขอแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ด้วยกัน ได้แก่ จะเป็นหลักสูตรโดยสภาที่วัดผลการศึกษาภายในโรงเรียน (CISCE) โดยหลักสูตร CISCE นี้ จะมีการเริ่มมีการเรียนตั้งแต่เกรด 5 และจะมีการให้นักเรียนนั้นได้มีโอกาสเลือกสายวิชาที่จะเรียนได้ในเกรด 9 ซึ่งเร็วกว่าหลักสูตรอื่น จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือจะมีภาคการเรียนและการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทำให้เด็กที่เรียนในหลักสูตรนี้จะมีทักษะในภาษาอังกฤษที่ดี และพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL หรือ IELT เพื่อที่จะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อในต่างประเทศเป็นหลักสูตรที่มีโอกาสที่นักเรียนจะสามารถไปเรียนต่อในต่างประเทศมากกว่าหลักสูตรอื่น 2.หลักสูตรโดยคณะกรรมการกลางมัธยมศึกษา (CBSE) สำหรับในหลักสูตรนี้นั้นจัดเป็นหลักสูตรที่ใช้กันทั่วไปในระบบการศึกษาของประเทศอินเดีย เนื่องจากถูกควบคุมโดยคณะกรรมการกลางมัธยมศึกษา เป็นหลักสูตรที่เน้นในการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก …

ศึกษาการสอบจอหงวนกันเถอะ

จอหงวน คืออะไร แฟนภาพยนต์ หรือ ละครจีน หลายท่านคงเคยได้ยิน การสอบจอหงวน   ถ้าจะให้เข้าใจแบบประเทศไทยบ้านเรา มันคือระบบการสอบคัดเลือกขุนนาง การสอบแบบนี้นั้นจะใช้ในสมัยที่ประเทสจีนนั้นยังคงมีกษัตริย์ปกครองอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าในสมัยนี้ไม่มีแล้ว จริงๆแล้ว คำว่า “จอหงวน “ นั้นคือ ตำแหน่งของผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงที่สุด เข้าใจกันว่าในภาษไทยบ้านเรานั้นเรียกเลียนเสียงมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “จ่อง้วง” เลยเรียกกันเพี้ยนเสียงมาเป็น “จอหงวน” นั้นเอง ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าในท้องพระโรงของพระราชวังต้องห้ามจะมีประติมากรรมชิ้นหนึ่ง ซึ่งเป็นรูปของเต่ามังกร คนที่สอบจอหงวนได้เป็นอันดับหนึ่งนั้น จะถูกให้ยืนเฝ้าฮ่องเต้หน้ารูปเต่ามังกร จึงเกิดเป็นสำนวนที่ว่า “ยืนหัวเต่ามังกร” ซึ่งจะสื่อถึงคุณลักษณะของคนที่เก่งเป็นอันดับ 1 นั้นเอง ปัจจุบันสำนวนนี้ ได้ถูกเอามาสื่อความหมายไปถึงคนที่เป็นหัวกระทิในสาขาวิชานั้นๆอีกด้วย เปรียบเป็นสิ่งของหรือสินค้าอันดับ 1 ซึ่งไม่มีใครสามารถเทียบได้  เช่นเดียวกับคนที่สอบขุนนางได้อันดับหนึ่งอย่างตำแหน่ง จอหงวน นั้นเอง ในการสอบจอหงวนนั้น …

มาดูการศึกษาในอิตาลี เป็นอย่างไรมาดูกัน

เกี่ยวกับ หัวข้อ การศึกษาในอิตาลี เป็นอย่างไรมาดูกัน   การศึกษาในปรเทศอิตาลีนั้นถือว่าเป็นสิ่วงที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  เพราะประเทศอิตาลีนั้นถือว่าเป็นอีหนึ่งประเทสที่มีความเจริยทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก นับได้ว่าเป็นประเทศที่สถาบันการเรียนนั้นมีคุณภาพที่สูงและเป็นผู้นำด้านการศึกษาอย่างแท้จริงเลยทีเดียว   ประเทศอิตาลีนั้นจัดเป็นอีกหนึ่งประเทศในทวีปยุโรป ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง นับเป็นประเทศในฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียว ในการที่จะไปเยือนสักครั้งหนึ่ง นอกจากยังจะ มีประวัติศาสตร์  อาคาร รวมไปถึงศิลปะที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์แล้ว วัฒนธรรมต่างๆของประเทศนี้นั้นก็น่าสนใจมากเลยทีเดียว  ซึ่งนั้นเป็นหลากหลายเหตุผลที่ผู้คนหลายๆคนเลือกที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศอิตาลีกัน ซึ่งในประเทศนี้นั้นจะมีความแตกต่างจากประเทศอื่นตรงที่ มีนครวาติกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลาง ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิค ตั้งอยู่กลางกรุงโรม โดยถือได้ว่าขึ้นเป็นรัฐอิสระ ไม่ขึ้นกับอิตาลี ข้อดีของการศึกษาในประเทศอิตาลี – มหาวิทยาลัยของประเทศอิตาลีนั้นมีคุณภาพที่สูง ทั้งยังเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา – ค่าเล่าเรียนนั้นถูกกว่าถ้าเปรียบเทียบกับการศึกษาต่อในประเทศอื่นๆ เพราะนักศึกษาต่างชาตินั้นจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่ากับนักศึกษาอิตาเลียน – ค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทาง นั้นถือว่ามีราคาที่ไม่แพง หากเปรียบเทียบกับประเทศในทวีปยุโรปอื่นๆ …

มาดูระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ว่าเป็นอย่างไร

หากจะมีประเทศไหนสักแห่งที่เราอยากจะย้ายไป ส่วนตัวยอมรับเลยว่าเติบโตมากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อต่างๆมากมาย เลยอยากจะย้ายไปที่ประเทศญี่ปุ่น เห็นความมีวินัย มีระเบียบ แล้วต้องทึ่งจริงๆ อย่างไรก็ตามการฝึกคนให้ได้อย่างนั้นมันต้องมาจากที่บ้าน และระบบการศึกษาที่โรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นด้วย ทีนี้เรามาดูกันว่าหากเราจะย้ายไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นจะมีหน้าตาอย่างไร เหมือน หรือ แตกต่างจากของไทยตรงไหนบ้าง

มาดูระบบการศึกษาของประเทศอเมริกา ว่าเป็นอย่างไร

ช่วงนี้เทรนด์การไปต่างประเทศมาแรงมาก แน่นอนว่าคนที่มีความสนใจเรื่องนี้มีสองกลุ่ม หนึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังเข้าสู่วัยทำงานจนถึงทำงานแล้วอยากจะไปตั้งตัวที่ต่างประเทศหลังจากเรียนจบ สองเป็นกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่นที่อยากจะไปศึกษาต่อที่นั่นแล้วทำงาน ตั้งรกรากที่นั่นเลย ไม่ว่าเราจะเป็นกลุ่มไหนก็ตาม สิ่งที่ต้องรู้เอาไว้อย่างหนึ่งก็คือระบบการศึกษาของประเทศปลายทางเป็นอย่างไร จะได้ปรับตัวถูก วันนี้เรามาแนะนำระบบการศึกษาของประเทศอเมริกากันว่าเค้าทำกันอย่างไร

หัวข้อ 10 อันดับมหาลัยน่าเรียนที่สุดของไทย ปี 2021

การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นความฝันของใครอีกหลายคนที่อยากจะก้าวไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้ แม้ว่าจะต้องพยายามอย่างหนักแค่ไหนก็ตาม ทั้งการอ่านหนังสือ การเตรียมความพร้อม การเลือกสาขาวิชา ฯลฯ ในฝั่งของมหาวิทยาลัยเองก็ต้องปรับตัว พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อก้าวให้ทันโลก ทันเทคโนโลยีอีกด้วย เรามาดูกันว่า มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ต้นๆทั้งในและต่างประเทศมีที่ไหนบ้าง จะมีที่เราอยากเข้าด้วยหรือไม่

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คืออะไรมาดูกัน

สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก โลกมีการพัฒนามากขึ้น ทั้งในด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร สังคม การปกครอง เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะ ความรู้ นำมาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและนำความรู้ที่ได้มาต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคต การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันมากที่สุด โดยลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานแล้วยังต้องมีทักษะทางด้านการคิดและการสื่อสารรวมถึงทักษะการจัดการสารสนเทศและความสามารถในการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการใช้ชีวิตจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยไม่ใช่แค่เป็นการปฏิรูปเพียวครั้งคราว แต่เป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเรื่อย ๆ เพื่อตอบนองความต้องการของเยาวชน สังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากผู้เรียนในยุคต่าง ๆ ที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างไม่รู้ตัว โดยส่วนใหญ่ก็จะเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์มากกว่าเรียนรู้ในห้อง โดยจะมีสิ่งที่แตกต่างจากเด็กในยุคสมัยก่อนอย่างมาก เช่น ความรับผิดชอบ การมีวินัยในการเรียน เพราะในปัจจุบันค่อนข้างให้อิสระต่อผู้เรียนมากขึ้นโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ …

integration teaching

วิธีการสอนแบบอุปนัย-นิรนัย คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอน จะมีหลักการสอนที่เรียกว่า “อุปนัย” และ “นิรนัย” ทั้งสองวิธีมีข้อได้เปรียบของตัวเอง แต่ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดคือบทบาทของครู ในห้องเรียนที่มีการสอนแบบนิรนัย ครูจะดำเนินการสอนโดยแนะนำพร้อมอธิบายแนวคิดแก่นักเรียน แล้วคาดหวังว่านักเรียนจะสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเองเพื่อ วิธีนี้เป็นการสอนที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ครู ในขณะที่การสอนแบบอุปนัยมีจุดศูนย์กลางคือนักเรียน โดยใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ที่เรียกว่า “การสังเกต” ลองมาดูความแตกต่างระหว่างการสอนแบบอุปนัยและแบบนิรนัยอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้รู้ว่ามันสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้อย่างไร