5 อันดับ สกุลเงินที่ถูกที่สุดในโลก

เรามาพูดถึง 5 อันดับสกุลเงินที่มีมูลค่าถูกที่สุดในโลก จะมีสกุลเงินของประเทศไหนกันบ้าง จะมีสกุลเงินที่เราคิดไว้รึเปล่ากันนั้นไปดูกันเลย

Interactive Learning การศึกษาที่ผู้เรียนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์

       Interactive learning คือ การศึกษาในแนวที่ผู้เรียนนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนผ่านรูปแบบต่างๆ ที่สามารถ “ตอบได้” กับผู้เรียน หรือเรียกง่ายๆสำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ว่า “การเรียนรู้แบบตอบโต้” นั้นเอง ซึ่งหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของการเรียนรู้ในรูปแบบตอบโต้นั้น คือ “ข้อมูลข่าวสาร” และรวมไปถึงรูปแบบในการที่จะออกแบบสื่อการสอนที่ทำให้ดึงดูดใจผู้เรียน สิ่งนี้จะสามารถที่จะทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดความรู้สึกที่อยากจะเรียนมากยิ่งขึ้น อยากเรียนรู้มากขึ้นไปอีก

การศึกษานอกระบบเป็นอย่างไร มาดูกัน

ระบบการศึกษาของไทย เป็นระบบที่ครอบคลุมความต้องการและสภาพสังคมในปัจจุบันได้ค่อนข้างดีทีเดียว คำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันเสมอก็คือ การศึกษานอกระบบ (กศน.) คำนี้คืออะไร แล้วเป็นการศึกษาแบบไหน มาทางนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับระบบการศึกษากลุ่มนี้ให้ฟังกัน

การศึกษาพิเศษ คืออะไรมาดูกัน

การศึกษาพิเศษ เป็นการเรียนการสอนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การสื่อสาร หรือมีร่างกายพิการ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มักจะไม่ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ ทำให้ต้องมีระบบและกระบวนการสอนแตกต่างจากเด็กทั่วไป ทั้งในด้านการสอน อุปกรณ์ต่าง ๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้มากที่สุด สำหรับกระบวนการของการสอนเด็กพิเศษเริ่มแรกจะทำการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก และทำแบบประเมินวัดความสามารถพื้นฐาน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับปัญหา ซึ่งเป็นการจัดทำแผนการศึกษาเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ผู้บำบัดต้องใช้เทคนิคที่มีมาผสมผสานกับด้านจิตวิทยาให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและจิตใจของเด็ก โดยโปรแกรมการเรียนการสอนที่นำมาใช้ เช่น โปรแกรม TEACCH เป็นโปรแกรมที่เน้นการสอนอย่างเป็นระบบ การจัดหมวดหมู่ ตารางเรียน กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้รู้ว่าเวลาไหนควรจะทำอะไร ส่วนวิธีการสอนจะเน้นไปทางด้านภาพมากกว่าเสียง โดยใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสาร

อาชีพครู

อยากเป็นครูต้องเรียนสายอะไร มานี่เรามีคำตอบ

ครูเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของใครหลายๆคน โดยกว่าที่จะมาเป็นครูได้นั้น ผู้เรียนจะต้องผ่านความรู้ทางด้านวิชาการ และต้องผ่านการฝึกงานในโรงเรียน เพื่อเข้าไปสัมผัสกับประสบการณ์ความเป็นครูอย่างแท้จริง สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นครูแน่นอนว่าจะต้องเรียน ‘ครุศาสตร์’  ซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านที่มีความสนใจ เข้าไปเจาะลึกเกี่ยวกับเส้นทางของการเป็นครูให้ได้ทราบกัน

การศึกษา

มาทำความรู้จักกับ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิคการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้นั้น มีมากมายหลายแบบ ซึ่งในแต่ละแบบก็ให้ผลที่ต่างกัน ในปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ทุกคนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือการซื้อหนังสือมาอ่าน เพราะฉะนั้นระบบการเรียน-การสอนจึงต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้การเรียนในห้องเรียนนั้นมีความน่าสนใจมากกว่าการเรียนในอินเทอร์เน็ต หรือการเรียนที่นั่งท่องจำไปวันๆ สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำอีกหนึ่งทฤษฎีการเรียน ที่ได้รับการยอมรับในการสอนสมัยใหม่ ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและกระตือรือร้น ในการเรียนเพิ่มมากขึ้น นั่นก็คือทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

การพัฒนาศักยภาพคน

มารู้จักแนวทางใน ‘การพัฒนาศักยภาพคน’ คืออะไร ?

‘การพัฒนาศักยภาพคน’ คือ การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการในด้านต่างๆ รวมทั้งพุ่งไปยังเป้าหมายของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์พร้อม หรือเพื่อเป็นการปรับตัวให้มีความสอดคล้องกับสิ่งที่สังคมคาดหวัง เพราะฉะนั้น ‘การพัฒนาศักยภาพคน’ จึงเป็นเรื่องมีคุณค่าอีกทั้งยังมีความจำเป็นต่อการยกระดับชีวิต

ทฤษฎีการพัฒนาทีมงาน

มารู้จักกับ ทฤษฎีการพัฒนาทีมงาน คืออะไร ?

‘การพัฒนาทีมงาน’ เป็นแนวคิดหนึ่งของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องพึงมี แน่นอนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงานนั้น มีมากมายหลายข้อ เช่น วัสดุ , การบริหาร , การจัดการ และ มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัย ‘มนุษย์’

การศึกษาภาคบังคับ

ไขข้อสงสัย การศึกษาภาคบังคับ คืออะไร ?

‘การศึกษาภาคบังคับ’ คือ กฎหมายที่กำหนดให้ เด็กและเยาวชนในประเทศนั้นๆ ต้องได้รับการศึกษาในขั้นต่ำตามกำหนดและทางภาครัฐก็จะต้องมีการจัดหาสถานศึกษาให้ เช่น การเลือกเรียนสถานศึกษาใกล้บ้าน เป็นต้น โดยประเทศในบางประเทศการศึกษาที่บ้าน ก็สามารถเป็นการศึกษาภาคบังคับซึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย ได้เช่นเดียวกัน

การศึกษา

การศึกษาตามอัธยาศัย คืออะไร และมีที่มาอย่างไร

‘การศึกษาตามอัธยาศัย’ ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด หากแต่มันมีมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลก ในยุคดึกดำบรรพ์มนุษย์เริ่มจากการศึกษาจากธรรมชาติ เช่น ในสังคมเกษตรกรรมมนุษย์รู้จักสังเกตหนีภัยธรรมชาติ