E- Book อีกหนึ่งสื่อการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ ความหมายของ E – Book

E- Book มีชื่อเรียกเต็มๆว่า Electronic book คือ หนังสือที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้อ่านผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์ , Tablet ได้ทั้งในแบบ Offline และOnline

สิ่งสำคัญของ Electronic book คือมันสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา ไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ หรือเว็บไซต์สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ สามารถแทรกภาพ , เสียง , ทดสอบ ตลอดจนสั่งพิมพ์ข้อมูลหน้าที่ต้องการให้ออกทาง Printer มาเป็นในรูปแบบกระดาษได้ ส่วนความสำคัญอีกอย่าง คือ Electronic book ทำการปรับปรุงข้อมูลใหม่ๆ ให้เกิดความทันสมัยได้ตลอดเวลา ด้วยคุณสมบัตินี้เองที่ไม่มีในหนังสือรูปแบบกระดาษ

E- Book อีกหนึ่งสื่อการเรียนรู้ในโลกออนไลน์

ปัจจุบัน  เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษาหลายทาง เป็นการนำกระบวนการเรียนการสอนจากการใช้สื่อยุคใหม่สู่ผู้เรียน เช่น  E-Book ในปัจจุบันนี้ ไม่ต้องลงทุนสูงเหมือนในยุคแรกที่พึ่งนำเข้ามาใช้งานใหม่ๆ เพราะ E –Book สร้างจากโปรแกรม Desktop Author ได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง อีกทั้งยังมีการแจกจ่าย Software รวมทั้งการจัดอบรมให้แก่ครูจำนวนมาก เพื่อนำไปขยายผลสู่นักเรียน

ข้อดีของ 

 • รวมจุดเด่นของสื่อต่างๆ มารวมอยู่ในสื่อชนิดเดียว พูดง่ายๆก็คือ E – Book แสดงได้ทั้งภาพ , เสียง , VDO , ภาพเคลื่อนไหว ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจง่ายมากขึ้น
 • เมื่อ Online สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ได้ทันที
 • ทำให้การกระจายสื่อทำได้อย่างรวดเร็วและกว้างขว้าง
 • ทำการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลมีความสดใหม่ ไม่จำข้อมูลเก่าๆที่เลิกใช้ไปแล้วมา
 • สำเนาได้มากเท่าที่ต้องการ ประหยัดในการใช้กระดาษ เป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ช่วยทำให้นักวิชาการหรือนักเขียนเผยแพร่ผลงานเขียนได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ

ข้อด้อยของ Electronic book

 • คนไทยจำนวนมาก ยังชินกับสื่อที่อยู่ในรูปกระดาษมากกว่า นอกจากนี้ยังไม่สมารถใช้งานได้ง่ายเท่าไหร่ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ ในเรื่องของความสะดวกยังน้อยกว่ามาก หนังสือเป็นเล่มไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เปิดอ่านได้เลย แต่ถ้าอ่าน E- Book ในโทรศัพท์แล้วแบตเตอรี่หมดก็ไม่อาจใช้งานได้
 • ถ้าโปรแกรมสื่อตัวนั้น มีขนาดไฟล์ที่ใหญ่มาก ก็จะทำให้การเปลี่ยนหน้าจอเกิดความล่าช้าขึ้นมาได้
 • ไม่เหมาะกับเด็กตามชนบท เพราะทุกครอบครัวไม่ได้ซื้อ โทรศัพท์ Smart Phone หรือ Tablet ได้ทุกบ้าน
 • ถ้าหากผู้สอนไม่มีความรู้ในเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลย จะเกิดความยุ่งยากเมื่อต้องการปรับปรุงสื่อ
 • ใช้เวลาในการออกแบบมาก เนื่องจากไม่ใช่แค่ตัวหนังสือเท่านั้น ยังรวมไปถึง ภาพ , เสียง , คลิปต่างๆ ที่จะใส่เข้าไป จึงจำเป็นต้องใช้เวลาสร้างนาน