มาดูการศึกษาในอิตาลี เป็นอย่างไรมาดูกัน

เกี่ยวกับ หัวข้อ การศึกษาในอิตาลี เป็นอย่างไรมาดูกัน

 

การศึกษาในปรเทศอิตาลีนั้นถือว่าเป็นสิ่วงที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  เพราะประเทศอิตาลีนั้นถือว่าเป็นอีหนึ่งประเทสที่มีความเจริยทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก นับได้ว่าเป็นประเทศที่สถาบันการเรียนนั้นมีคุณภาพที่สูงและเป็นผู้นำด้านการศึกษาอย่างแท้จริงเลยทีเดียว

 

ประเทศอิตาลีนั้นจัดเป็นอีกหนึ่งประเทศในทวีปยุโรป ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง นับเป็นประเทศในฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียว ในการที่จะไปเยือนสักครั้งหนึ่ง นอกจากยังจะ มีประวัติศาสตร์  อาคาร รวมไปถึงศิลปะที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์แล้ว วัฒนธรรมต่างๆของประเทศนี้นั้นก็น่าสนใจมากเลยทีเดียว  ซึ่งนั้นเป็นหลากหลายเหตุผลที่ผู้คนหลายๆคนเลือกที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศอิตาลีกัน ซึ่งในประเทศนี้นั้นจะมีความแตกต่างจากประเทศอื่นตรงที่ มีนครวาติกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลาง ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิค ตั้งอยู่กลางกรุงโรม โดยถือได้ว่าขึ้นเป็นรัฐอิสระ ไม่ขึ้นกับอิตาลี

ข้อดีของการศึกษาในประเทศอิตาลี

– มหาวิทยาลัยของประเทศอิตาลีนั้นมีคุณภาพที่สูง ทั้งยังเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา

– ค่าเล่าเรียนนั้นถูกกว่าถ้าเปรียบเทียบกับการศึกษาต่อในประเทศอื่นๆ เพราะนักศึกษาต่างชาตินั้นจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่ากับนักศึกษาอิตาเลียน

– ค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทาง นั้นถือว่ามีราคาที่ไม่แพง หากเปรียบเทียบกับประเทศในทวีปยุโรปอื่นๆ

-มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้คนสังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร

– เป็นสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการศึกษาในประเทสอิตาลีนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ในการสึกษาที่ดีมากเลยทีเดียว

– ภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาโรมันที่ความใกล้เคียงมากที่สุดกับภาษาละติน  และภาอังกฤษ ดังนั้นในการศึกษาภาษาอิตาเลียนจะทำให้เราเข้าใจในด้านวัฒนธรรมของภาษาและการแปรเปลี่ยนของภาษาได้ดียิ่งขึ้น

– การที่ได้มีโอกาสศึกษาที่ประเทศอิตาลี และเข้าใจในภาษาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้สาขาวิชาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศอิตาลีนั้น เป็นผู้นำทางด้านศิลปะการทำอาหาร การตกแต่งภายใน แฟชั่น  ออกแบบกราฟฟิก ออกแบบบเฟอร์นิเจอร์ และรวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ

-ประเทศอิตาลีนั้นเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และมีการเติบโตในแต่ละปีด้วยอัตราที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

-ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของโลกส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 60 จะค้นพบได้ที่ประเทสอิตาลี  และศิลปินหลากหลายคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกพวกเขาเหล่านั้นจะมาจากอิตาลี

ระบบการศึกษาในอิตาลีนั้นจะเริ่มภาคบังคับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาขึ้นไป โดยจะแบ่งภาคบังคับและไม่บังคับดังนี้

การศึกษาก่อนวัยเรียน- การศึกษาไม่บังคับ

3 เดือน – 3 ขวบ ศูนย์รับดูแลเด็กเล็ก มีการเสียค่าเรียน

4 – 5 ขวบ – Nursing School ไม่เสียค่าเรียน

ระดับประถมศึกษา – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาในภาคบังคับ 8 ปี

6 – 11 ขวบ  การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา รวม 5 ปี

12 – 14 ขวบ การศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมต้น รวม 3 ปี สำเร็จการศึกษาได้ประกาศนียบัตร

ระดับมัธยมสึกษาตอนปลาย

15 – 17 ปี โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย สายอาชีพ 3 ปี

15 – 19 ปี  โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สำเร็จการศึกษาได้ประกาศนียบัตร

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

1 st  University หลักสูตร 3 ปี โดยรับจากผู้มีคุณวุฒิเกรด 13 สำเร็จแล้วจะได้รับคุณวุฒิ ที่มี 3 รูปแบบด้วยกัน

2 nd University หลักสูตร 4- 5 ปี  รับผู้ที่จบเกรด 13 สำเร็จแล้ว  ได้รับคุณวุฒิ  Laurea course  ไม่ใช่สายวิชาชีพ  ยกเว้นในสาขาแพทย์ศาสตร์ที่จะใช้เวลาในการศึกษา6 ปี  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับคุณวุฒิ Diploma di  Laurea

3 rd University Leval  Dottorato  di Riccrca สำหรับในหลักสูตรนี้จะใช้เวลา  2 – 5 ปี ด้วยกัน  เมื่อเปรียนบเทียบกับหลายๆประเทศแล้วค่าเล่าเรียนในประเทศอิตาลีนั้นถูกกว่ามาก ทั้งยังค่าครองชีพต่างๆก็ยังไม่แพง ไหนจะสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย  นับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่การศึกษานั้นมีคุณภาพมากเลยทีเดียว หากใครอยากที่จะเรียนต่อในต่างประเทศ สำหรับประเทศอิตาลีนั้นเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าเลือกอยู่ไม่น้อย